Szanowni Ósmoklasiści! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru na rok szkolny 2020/2021!

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00.

Informujemy, że z uwagi na mały nabór Technikum Zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie uruchomione. Kandytanci, którzy złozyli dokumenty do Technikum Zawopdowego mogą zostać przyjęci do Branzowej Szkoły I stopnia. 

Sekretariat szkoły czynny

od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:00 .

Wyjątkowo 14.08.2020 r. sekretariat szkoły nieczynny .