Profesjonalny pracownik

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji wynikających ze standardów egzaminacyjnych u 28 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ w Świnoujściu.

Działania

1. Przygotowanie Sali fryzjerskiej

W ZSZ w Świnoujściu zostanie stworzona pracownia fryzjerska, która będzie wykorzystywana podczas zajęć praktycznych z zakresu fryzjerstwa. W ramach zadania zostanie zorganizowana sala (spełniająca wszelkie wymogi i standardy), w której zainstalowany zostanie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Wyposażenie sali do nauki zawodu technik fryzjerstwa i zajęcia z technik wizażu:

JPEG - 89.2 kb
JPEG - 87.2 kb


2. Zajęcia dodatkowe z technik fryzjerstwa

Uczestnicy wezmą udział w zajęciach dodatkowych,podczas których zapoznają się z nowoczesnymi technikami fryzjerstwa, nowoczesnej stylizacji. Zapewnione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych (np. lakiery, żele, pianki itp). Uczniowie otrzymają także książki i inne materiały niezbędne do nauki. Każdy z uczestników odbędzie także staż w zakładach pracy gdzie zweryfikuje swoją wiedzę teoretyczną z praktyką.

Zajęcia z technik fryzjerstwa na modelach:

JPEG - 89.6 kb
JPEG - 68.9 kb


Zajęcia z technik fryzjerstwa na główkach:

JPEG - 117.2 kb
JPEG - 104.6 kb


3. Zajęcia dodatkowe z zakresu wizażu

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie wizażysta. Program obejmuje takie zagadnienia jak: BHP, budowa skóry, zasady pielęgnacji skóry, kosmetyka, korekta i henna brwi, techniki makijażu, rodzaje makijażu (zajęcia będą rozszerzone o zagadnienia dot. charakteryzacji oraz stylizacji). Zajęcia obejmują także moduł związany z przygotowaniem do prowadzenia własnej działalności. W ramach projektu zapewnione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych (np. toniki, palety cieni). Uczniowie otrzymają książki i inne materiały niezbędne do nauki.

Zajęcia z technik wizażu:

JPEG - 217.2 kb
JPEG - 97.5 kb
JPEG - 90.8 kb


4. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

Młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem. Uczniowie otrzymają także książki, słowniki i inne materiały do nauki języka.


5. Utworzenie SzOK

W ramach projektu powstanie Szkolny Ośrodek Kariery, w którym młodzież uzyska wszelką pomoc związaną z planowaniem dalszej ścieżki kariery zawodowej.


Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie 01.09.2013 - 31.08.2015