Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Początek roku szkolnego

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

39 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Majówka

1-3 maja 2018 r.

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Egzamin Zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wydanie dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe