Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021*

 

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021r.
 • Koniec I półrocza 15 stycznia 2021r.
 • Ferie zimowe- od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 20211.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – od 01 kwietnia 2021r. do 06 kwietnia 2021r.
 • Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2021r.
 • Ferie letnie – od 26 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.

 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 9-10 listopada 2020r.
 • 4-5 stycznia 2021r.
 • 4 czerwca 2021r.

 

 • Zebrania z rodzicami
 • 14 września 2020r. – spotkania z wychowawcami
 • 19 październik 2020r.- spotkania z nauczycielami
 • 14 grudnia 2020r. – spotkania z wychowawcami
 • 08 luty 2021r. – spotkania z nauczycielami
 • 22 marca 2021r. – spotkania z wychowawcami
 • 17 maja 2021r. – spotkania z nauczycielami

 

 • Wystawienie ocen proponowanych niedostatecznych – do 07 grudnia 2020r. , do 16 maja 2021r.
 • Wystawienie ocen na I półrocze do 07 stycznia 2021r.
 • Wystawienie ocen rocznych do 15 czerwca 2021r.

*Harmonogram może być modyfikowany