Nowość ! Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie odbywa się w oparciu o programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego (świadectwa ukończenia liceum) oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i kształci w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedmioty nauczane w liceum:
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia
• wiedza o społeczeństwie
• podstawy przedsiębiorczości
• geografia
• biologia
• chemia
• fizyka
• matematyka
• informatyka

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa - 3 lata (6 semestrów), (po szkole zasadniczej zawodowej – 2 lata).
Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela dwa razy w miesiącu).
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy PKP i MZK.
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• 3 zdjęcia
• podanie (wypełniane na miejscu)

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku:
• jesienny - wrzesień/pażdziernik
• wiosenny - styczeń /luty