Terminarz zjazdów w LO dla Dorosłych


Informujemy, że z dniem 01.02.2020 r. zostaje wprowadzona opłata miesięczna w kwocie 150 zł dla wszystkich słuchaczy. Opłata płatna do 15 -tego każdego miesiąca.Strona tytułowa do prac kontrolnych


Terminarz zjazdów w LO dla Dorosłych 2019/2020

14.09.19 15.09.19

28.09.19 29.09.19

12.10.19 13.10.19

26.10.19 27.10.19

16.11.19 17.11.19 30.11.19 

01.12.19 14.12.19 15.12.19

11.01.20 12.01.20

18.01.20 19.01.20

--------------

01.02.20 02.02.20

08.02.20 09.02.20

07.03.20 08.03.20

21.03.20 22.03.20

04.04.20 05.04.20

18.04.20 19.04.20

09.05.20 10.05.20

23.05.20 24.05.20

06.06.20 07.06.20

13.06.20 14.06.20

Terminarz zjazdów w LO dla Dorosłych 2018/2019

08.09.18 09.09.18 (dwie pierwsze godziny 08.09.18 egzaminy poprawkowe następnie zajęcia według planu)

22.09.18 23.09.18

06.10.18 07.10.18

20.10.18 21.10.18

17.11.18 18.11.18

01.12.18 02.12.18

15.12.18 16.12.18

12.01.19 13.01.19

19.01.19 20.01.19

16.02.19 17.02.19

23.02.19 24.02.19

09.03.19 10.03.19

23.03.19 24.03.19

06.04.19 07.04.19

27.04.19 28.04.19

11.05.19 12.05.19

25.05.19 26.05.19

08.06.19 09.06.19

15.06.19 16.06.19

Terminarz zjazdów w LO dla Dorosłych 2017/2018

23.09.2017 24.09.2017

07.10.2017 08.10.2017

21.10.2017 22.10.2017

04.11.2017 05.11.2017

18.11.2017 19.11.2017

02.12.2017 03.12.2017

16.12.2017 17.12.2017

13.01.2018 14.01.2018

03.02.2018 04.02.2018

Semestr letni

10.02.2018 11.02.2018

24.02.2018 25.02.2018

10.03.2018 11.03.2018

24.03.2018 25.03.2018

07.04.2018 08.04.2018

21.04.2018 22.04.2018

05.05.2018 06.05.2018

19.05.2018 20.05.2018

09.06.2018 10.06.2018