Plan lekcji 2020/2021

UWAGA!

Przypominamy o dokonywaniu płatności za szkołę w terminie.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

pl. Jana Kilińskiego 3

70-965 Szczecin 
numer konta: 21 1240 3813 1111 0010 8485 7098 

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, semestr , LO Świnoujście
 Wpłaty dokonujemy do dnia 15 każdego miesiąca 

Plan 

Wrzesień

12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-29

 

Grudzień

12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Styczeń

9-10 aktualizacja planu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Luty

13-14

27-28

Marzec

13-14 lekcje on-line

27-28 lekcje on-line

Kwiecień

10-11 lekcje on-line

24-25

Maj

8-9

22-23 zajęcia on-line

Czerwiec

12-13

-

* Bardzo proszę o sprawdzanie planu w piątki ponieważ mogą pojawić się zmiany.