Plan lekcji 2020/2021


UWAGA!

Przypominamy o dokonywaniu płatności za szkołę w terminie.

Dane do przelewu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

pl. Jana Kilińskiego 3

70-965 Szczecin 
numer konta: 21 1240 3813 1111 0010 8485 7098 


Tytuł przelewu: imię i nazwisko, semestr , LO Świnoujście
 Wpłaty dokonujemy do dnia 15 każdego miesiąca 

Plan 

Wrzesień

12-13

26-27

Październik

10-11

24-25

UWAGA! 

Nauczanie zdalne!Bardzo proszę o pilny kontakt z sekretariatem szkoły w celu pobrania adresu email oraz hasła do pierwszego logowania. Zajęcia prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams. 

link do logowania: https://www.office.com/

https://login.microsoftonline.com/

Przypominamy o dokonywaniu wpłat za szkołę w terminie! _WAŻNE!

Listopad

14-15

Zajęcia na platformie MC Teams.

28-29

Zajęcia na platformie MC Teams

Sekretariat szkoły nieczynny! W pilnych sprawach proszę o kontakt z dyrektorem szkoły.

Grudzień

12-13

Zajęcia na platformie MC Teams


-

Styczeń

9-10

-

Luty

13-14

27-28

Marzec

13-14

27-28

Kwiecień

10-11

24-25

Maj

8-9

22-23

Czerwiec

12-13

-


* Bardzo proszę o sprawdzanie planu w piątki ponieważ mogą pojawić się zmiany.