Tematy prac kontrolnych


Tematy prac kontrolnych 2020/2021

Dyrektor Szkoły przypomina, aby przystąpić do egzaminu semestralnego trzeba mieć napisaną i zaliczoną na poztywyną ocene pracę kontrolną. 

Termin dostarczenia prac kontrolnych proszę ustalać indywidualnie z nauczycielem prowadzących dany przedmiot.