Obsługa urządzeń poddozorowych (suwnic, żurawi samojezdnych, stałych, przenośnych i przewoźnych, cięgników, dźwigów towarowych, podestów ruchomych)

CEL KURSU

Kurs ma na celu teoretyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń, do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT.

Egzamin państwowy przeprowadza komisja UDT na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień, zgodnie z obowiązującymi procedurami UDT.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończenie 18 lat,

- wskazane ukończenie szkoły zawodowej lub tytuł robotnika kwalifikowanego w zawodzie elektrycznym, mechanicznym lub pokrewnym,

- do obsługi urządzeń sterowanych z poziomu roboczego, dźwigów budowlanych kat. II D i towarowych kat. I D, żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych wystarczy ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej, 

- praktyka pod nadzorem min 1 m-c

- w przypadku żurawi samojezdnych, przenośnych - wymagane prawo jazdy odpowiedniej kategorii 

CZAS TRWANIA KURSU

W zależności od rodzaju urządzeń czas trwania szkolenia wynosi od 1- 1,5 m-ca

Zajęcia odbywają się 2-3 x w tygodniu od godz.16:00 do 19:15

*KURS OBSŁUGI ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS), organizujemy w II wariantach:

wariant I (60 godzin) - dla osób, które nie mają możliwości odbycia praktyki na żurawiu w zakładzie pracy (np osoby bezrobotne), zapewniamy 25 godzinną praktykę na żurawiach w trakcie trwania kursu i egzamin UDT w WZDZ.

wariant II (45 godzin) - dla osób, które posiadają umiejętność obsługi żurawia lub mają możliwość odbycia praktyki pod nadzorem w swoim zakładzie pracy, zapewniamy 10 godzin praktyki w trakcie kursu i egzamin UDT w WZDZ .


*KURS OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH (IP), organizujemy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

- teoria 24 godz.

- praktyka 4 godz. (grupowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie WZDZ, natomiast zajeć praktyczne w bazie zleceniodawcy na terenie miasta.

INFORMACJE DODATKOWE:

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA!

Kursy Obsługi urządzeń poddozorowych organizowane są jako odzielne szkolenia, dlatego przy zapisywaniu się prosimy o wybór i podanie urządzenia, na które chcemy uzyskać uprawnienia.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...