Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych

CEL KURSU

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli lpg w wózkach zasilanych gazem.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania

 zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny 
 pracy

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 48 godzin, w tym :

 - 33 godziny zajęć teoretycznych

 - 15 godzin zajęć praktycznych / na 1 osobę

 Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca, 2-3 x w tyg., w godzinach 16:00-20:00

INFORMACJE DODATKOWE

 Szkolenie realizowane na podstawie programu uzgodnionego
 w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 Praktyczna nauka jazdy realizowana jest na wózkach jezdniowych podnośnikowych (spalinowych, elektrycznych, gazowych)
i naładownych.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...