Spawanie blach stalowych spoinami pachwinowymi metodą MAG (136) drutem proszkowym na uprawnienia PRS

Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135.

Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne – 22 godziny

- zajęcia praktyczne – 96 godzin (w tym 4 godz. instruktaż wstępny).

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku,gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu uprawnienia tracą ważność.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...