Szkolenia spawaczy elektrodami otulonymi blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych (111)

Moduł I

Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe

 - stale czarne (ferrytyczne) - 171 godz.

 - stale nierdzewne CrNi - 163 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej lub zawodowej,

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne (stale ferrytyczne) - 23 godziny

- zajęcia teoretyczne (stale nierdzewne CrNi) - 31 godzin

- zajęcia praktyczne – 140 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

Moduł II

Spawanie blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe

 - 183 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie Modułu I lub podstawowego kursu spawania blach elektrodami otulonymi według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 12 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 171 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

Moduł III

Spawanie rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe

 - 157 godz.


Wymagania stawiane kandydatom:

Ukończenie Modułu II lub ponadpodstawowego kursu spawania blach elektrodami otulonymi, według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne - 7 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 150 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku, gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...