Szkolenia spawaczy gazowych blach i rur ze stali ferrytycznych (311)

Moduł I

Spawanie gazowe blach - 127 godzin


Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej lub zawodowej,

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 31 godzin,

- zajęcia praktyczne - 96 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin - 7 godzin.

Moduł II

Spawanie gazowe rur - 107 godzin


Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie Modułu I lub podstawowego kursu spawania gazowego, według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne -  7 godzin,

- zajęcia praktyczne - 100 godzin ( w tym 2 godz. instruktaż wstępny),
 egzamin - 7 godzin.

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...