Szkolenia spawaczy metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych/nierdzewnych

Moduł I

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141

- stal czarna (stale ferrytyczne) - 103 godziny

- stal nierdzewna CrNi - 111 godzin


Wymagania stawiane kandydatom

- ukończenie co najmniej szkoły podstawowej/gimnazjalnej 

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie spawacza.


Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne (stale ferrytyczne) - 23 godzin,

- zajęcia teoretyczne (stale nierdzewne CrNi) - 31 godzin,

- zajęcia praktyczne - 80 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin – 7 godzin.

Moduł II

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 102 godz.


Wymagania stawiane kandydatom

Ukończenie Modułu I lub podstawowego kursu spawania blach metodą TIG 141, według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne – 12 godzin,

- zajęcia praktyczne – 90 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin – 7 godzin.

Moduł III

Spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 111 godz.


Wymagania stawiane kandydatom:

Ukończenie Modułu II lub ponadpodstawowego kursu spawania blach metodą TIG 141, według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.


Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne – 7 godzin,

- zajęcia praktyczne – 104 godzin ( w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

- egzamin – 7 godzin.

Kurs zintegrowany

Spawanie blach i rur ze stali ferrytycznych/ nierdzewnych spoinami czołowymi w metodzie TIG 141 - 130 godz.

Wymagania stawiane kandydatom

Posiadanie uprawnień w zakresie spawania pachwinowego blach

i rur ze stali ferrtyczynych/ nierdzewnych metodą TIG 141.


Czas trwania kursu

- zajęcia teoretyczne - 10 godzin, 

- zajęcia praktyczne - 120 godzin (w tym 2 godz. instruktaż wstępny),

Kurs kończy się egzaminem przez wybranym Towarzystwem Klasyfikatycjnym (np. TUV, DNV, PRS).

UWAGA

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...