Ręczne cięcie tlenowe

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie uprawnień do wykonywania ręcznego cięcia tlenowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 19 godzin w tym ;

 - zajęcia teoretyczne - 8 godzin

 - zajęcia praktyczne - 11 godzin

 Kurs trwa okolo 7 dni.

PLAN NAUCZANIA

- Zagadnienia BHP przu cięciu tlenowym

- Zasada procesu cięcia tlenowego

- Budowa i zasada działania urzadzeń do cięcia tlenowego

- Gazy stosowane przy cięciu tlenowym

- Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego

- Technika ręcznego cięcia tlenowego

- Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym 

- Instruktaż wstępny

- Zajęcia praktyczne

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...