Transport drogowy taksówką

CEL KURSU

Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu z topografii miasta Szczecina oraz przepisów prawa miejscowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Szczecin, celem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829).

PODSTAWOWE WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI m.in.:

- wiek 21 lat

- brak przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy

- niekaralność za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w obyczajowości, ochronie środowiska, warunkom pracy i płacy

- ukończenie szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 20 godzin,

zajęcia odbywają się 4-5 dni w tygodniu w godzinach przed - lub popołudniowych.

PROGRAM NAUCZANIA

18 godz. - zagadnienia z topografii miasta Szczecina

 2 godz. - przepisy prawa miejscowego (Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina, Uchwała w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek)

INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...