Kasjer złotowo-walutowy

CEL KURSU

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności kantorowej w zakresie organizacji i metod pracy oraz w zakresie umiejętności rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, sprzedaży i kupna walut obcych (w tym również złotych polskich) na stanowisku kasjera złotowo-walutowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- wykształcenie średnie (dopuszczalne zawodowe)

PRZECIWWSKAZANIA

- karalność za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

- wady wymowy i słuchu

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 22 godziny, w tym

- zajęcia teoretyczne - 16 godzin

- ćwiczenia praktyczne -6 godzin

Zajęcia trwają ok. 5-6 dni w godz. od 16:00 do 20:00

UWAGA

Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Godziny zajęć dostosowujemy do potrzeb uczestników.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...