Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

CEL SZKOLENIA

szkolenie realizowane jest jako seminarium.Głównym celem jest:

- doskonalenie wiedzy z przepisów prawnych dotyczących zadań i obowiązków podmiotów prowadzących działalność kantorową, wynikajacych z ustawy

- nabycie wiedzy w zakresie przepisów regulujących prowadzenie rejestrów identyfikacji klienta i zasad przekazywania informacji do GIIF

- nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych

CZAS TRWANIA KURSU

4 godziny

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...