Opiekun osoby starszej

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w

zawodzie opiekuna osoby starszej.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na druku

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończona szkoła podstawowa

- predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

- książeczka zdrowia (dot. modułu I)

CZAS TRWANIA KURSU

KURS OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ organizujemy w II wariantach:

wariant I - obejmuje 108 godz., w tym:

- zajęcia teoretyczne- 65 godz.

- zajęcia praktyczne - 40 godz.( w tym instruktaż wstępny 3 godz.)

wariant II - obejmuje 65 godz. zajęć teoretycznych.

UWAGA

Dla zainteresowanych pracą za granicą organizujemy kurs branżowy języka niemieckiego/angielskiego.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...