Pielęgnacja terenów zielonych

CEL KURSU

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu podstawowych prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielegnacji terenów zielonych (np.zakładanie, pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów, powierzchni trawiastych, itp.)

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w firmach świadczących usługi pielegnacji terenów zielonych

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

CZAS TRWANIA KURSU

szkolenie obejmuje 174 godz., w tym:

- zajęcia teoretyczne - 64 godz.

- praktyka- 110 godz.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...