Monter konstrukcji stalowych i okrętowych - NOWOŚĆ !

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do wykonywania pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych i/ lub okrętowych.

Wymagania stawiane kandydatom

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe o profilu technicznym,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,

- ukończony kurs spawania łukowego 111/135 ( dot. wariantu I )

Czas trwania kursu

W zależności od wariantu, kurs obejmuje 210/350 godz., w tym:

  • Zajęcia teoretyczne - 50 godz.:

- Technologia wykonawstwa i montażu elementów konstrukcji stalowych i okrętowych

- Rysunek techniczny

- Technologia i technika cięcia tlenem oraz prawidłowego wykonywania spoin szczepnych metodami spawania łukowego

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie montera konstrukcji stalowych

  • Zajęcia praktyczne - 160/300 godz. w zależności od wariantu:

- Szkolenie praktyczne w ramach programu kursu spawania łukowego (dodatkowo dla wariantu II) - 140 godz.

- Szkolenie praktyczne w ramach programu kursu przepala cza tlenowego

- Trasowanie elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem

- Cięcie elementów konstrukcyjnych palnikiem gazowym

- Przygotowanie krawędzi i elementów do spawania

- Gięcie wybranych elementów konstrukcyjnych

- Prefabrykacja wstępna elementów konstrukcyjnych do montażu

- Montaż elementów płaskich i przestrzennych

- Prefabrykacja i montaż połączeń rurowych (trójniki, odgałęzienia)

- Prostowanie

- Przekazywanie Kontroli Zakładowej zmontowanych elementów konstrukcyjnych

Dodatkowe informacje:

  • Szkolenie może być realizowane w dwóch wariant:

- I wariant: dla osób, które posiadają uprawnienia w zakresie spawania łukowego

- II wariant: dla osób, które nie posiadają uprawnień spawalniczych

  • szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN. W przypadku osób, które nie posiadają uprawnień spawalniczych, dodatkowo osoby te podchodzą do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień do spawania łukowego (111 lub 135).

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...