Kierowca wózków jezdniowych naładownych

CEL KURSU

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych naładownych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania

zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 14 godzin, w tym :

 - 10 godzin zajęć teoretycznych

 - 4 godziny zajęć praktycznych / na 1 osobę

 Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 16:00-20:00.

INFORMACJE DODATKOWE

 Szkolenie realizowane na podstawie programu uzgodnionego
 w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są w bazie WZDZ, Pl. J.Kilińskiego 3 w Szczecinie.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje zaświadczenie o uk. kursu, zgodnie z Rozp. MEN.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...