ABC Kulinarne - Zdrowie w surówkach i sałatkach

CEL KURSU

Szkolenie dla potrzeb własnych - nabycie/ doskonalenie wiedzy i umiejętności sporządzania surówek i sałatek.

Uczestnik kursu pozna :

- sposób przygotowania składników surówek, sałatek

- różne sposoby podawania sałatek i surówek

- sposoby dekorowania i formy podania


WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących doskonalić swoje umiejętności kulinarne.


CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 8 godzin, w tym :

- omówienie znaczenia zdrowotnego składników, receptury

- przygotowanie produktów i niezbędnego sprzętu

- ćwiczenia

Zajęcia mogą być realizowane w weekendy lub w dni powszednie (1-2 dni).


INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy produkty na zajęcia.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.


INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...