ABC Kulinarne- Stół pięknie nakryty

CEL KURSU

Szkolenie dla potrzeb własnych - nabycie/ doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- zasad noszenia zastawy stołowej

- zasad nakrywania stołów

- sposobów składania serwetek

- sposobów przygotowywania dekoracji kwiatowej

- przygotowania bufetu (w stylu angielskim)

WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących nabyć /doskonalić swoje umiejętności.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 8 godzin, w tym:

- omówienie zasad doboru zastawy stołowej, sztućców i szkła do różnych potraw i napojów

- przygotowanie niezbędnych materiałów i sprzętu

- ćwiczenia

Zajęcia mogą być realizowane w weekendy lub w dni powszednie (1-2 dni).

INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy materiały na zajęcia.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozp. MEN.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.

INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...