ABC Wizażu - Modelowanie twarzy

CEL KURSU

Szkolenie dla własnych potrzeb - nabycie wiedzy i umiejętności
w zakresie stosowania techniki światłocienia highlighting i shading.

WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Dla osób posiadających podstawowe umiejętności wykonywania makijażu.

CZAS TRWANIA KURSU

5 godz. - zapoznanie z technikami światłocienia highlighting i shading

INFORMACJE DODATKOWE

Zapewniamy kosmetyki, natomiast akcesoria do makijażu (np. pędzle) uczestnicy przynoszą we własnym zakresie.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie
z rozp. MEN.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.

INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...