ABC Stylizacji

CEL KURSU

Szkolenie dla własnych potrzeb- nabycie wiedzy i umiejętności
w zakresie przeprowadzenia analizy kolorystycznej i dobrania stylu ubierania się do danej osoby.

WYMAGANIA STAWIANE KANTYDATOM

Dla wszystkich osób, chcących nabyć/ doskonalić umiejętności
z zakresu stylizacji.

CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie obejmuje 10 godzin, w tym:

Analiza kolorystyczna:

- podziały kolorystyczne wg kalifornijskiej Akademii Mody

- charakterystyka pór roku. Paleta barw poszczególnych pór roku.

- ćwiczenia z chustami przeciwnych pór roku

- określanie przynależności kolorystycznej uczestnika

Stylizacja:

- krótka historia ubioru

- style ubioru

- stylizacja figury uczestnika

- dobór odpowiednich dodatków

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie
z rozp. MEN.

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.

INFORMACJE I ZAPISY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...