Księgowość wspomagana komputerem

CEL KURSU

Kurs ma celu przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach w różnych działach księgowości, w służbach finansowo- księgowych itp. z umiejętnością obsługi komputera.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- wykształcenie minimum średnie

- umiejętność logicznego myślenia

- podstawowa obsługa komputera

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 100 godzin, w tym :

- teoria rachunkowości - 65 godzin

- komputerowy program f-k - 35 godzin

Kurs trwa około 2 miesięcy, 3-4 x w tygodniu w godzinach 16:00 - 20:00

INFORMACJE DODATKOWE

- każdemu uczestnikowi zapewniamy samodzielne stanowisko komputerowe,

- kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym z zakresu objętego programem szkolenia,

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...