Specjalista ds zamówień publicznych

CEL KURSU

nabycie umiejętności przeprowadzenia podstawowej procedury zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony)

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- szkolenie przeznaczone jest do szerokiego kręgu pracowników działów organizacyjnych firm, absolwentów i osób bezrobotnych

- wykształcenie minimum średnie.

CZAS TRWANIA KURSU

36 godzin, tryb weekendowy (piątek, sobota, niedziela)

- zamówienia publiczne, wprowadzenie - 3 godziny

- zakres stosowania ustawy - 2 godziny

- przygotowanie postępowania - 5 godzin

- tryby udzielania zamówien publicznych - 6 godzin

- komisja przetargowa - 2 godziny

- prowadzenie postępowania - 5 godzin

- środki ochrony prawnej - 3 godziny

- umowy - 2 godziny

- warsztaty (w tym przygotowanie SIWZ) - 8 godzin

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy kadrę ekspertów

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...