Uproszczone formy księgowości (KPiR)

CEL KURSU

Kurs ma celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczania ryczałtu przy wykorzystaniu komputerowego prograamu Rachmistrz GT

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- szkolenie skierowne jest od osób prowadzących działalność godpodarczą

- umiejętność obsługi komputera (Ms Office)

CZAS TRWANIA KURSU

 szkolenie obejmuje 30 godzin w tym:

- zajęcia teoretyczne - 18 godzin

- zajęcia praktyczne (w tym obsługa programu) - 12 godzin 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...