Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

CEL KURSU

 Jest to kurs doskonalący dla magazynierów.Kurs ma na celu przygotowanie pracowników magazynów chemicznych do wykonywania w sposób bezpieczny operacji związanych z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych (wg ADR).


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

- słuchacze powinni posiadać przygotowanie z zakresu zagadnień ogólnych dotyczących magazynowania


CZAS TRWANIA KURSU

 36 - 44 godziny


PLAN NAUCZANIA

- zagrożenia stwarzane przez materiały chemiczne
- magazyn chemiczny - zagadnienia ogólne
- awarie w magazynie chemicznym i ich zwalczanie
- magazyn chemiczny - zasady magazynowania i pracy
- transport materiałów niebezpiecznych i jego rola w magazynowaniu
- magazynowanie materiałów wybuchowych


UWAGA

 Kurs organizujemy wyłącznie na zlecenia (dla grup pracowników) jako szkolenia zamknięte.


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...