Szkolenie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne - specjalistyczne

CEL KURSU

Celem szkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne jest zapoznanie ich z zagrożeniami występującymi podczas przewozu materiałów niebezpiecznych oraz przekazanie im informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

SZKOLENIU KURSOWEMU PODLEGAJĄ

- kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych, pojazdach -bateriach o pojemności całkowitej przekraczającej 1 m3 (1000 litrów), oraz w kontenerach-cysternach, cysternach odejmowalnych lub MEGC o pojemności jednostkowej przekraczającej 3m3 (3000 litrów),

- kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty wybuchowe klasy 1,

- kierowcy pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze kl.7.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego

CZAS TRWANIA KURSU

- przewóz w cysternach - 16 godzin, 4 dni

- kl. 1: materiały i przedmioty kl. 1 - 8 godzin, 1-2 dni

- materiały promieniotwórcze kl. 7 - 8 godzin, 1-2 dni

INFORMACJE DODATKOWE

Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje zaświadczenie ADR rozszerzone stosownie do ukończonego szkolenia.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Aktualny harmonogram i katalog szkoleń - Zapraszamy!

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...