BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla:

- pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

- pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,

- innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szko-dliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...