BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz osób kierującymi pracownikami.

ILOŚĆ GODZIN

16 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...