Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie średniej kadry zarzadzającej, służb BHP w zakładzie pracy do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego BHP, zgodnie z zasadami i metodami pedagogiki i psychologii.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących pracownikami, wyznaczonymi przez pracodawców, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

CZAS TRWANIA KURSU

12 godzin

MATERIAŁ NAUCZANIA

- Psychologiczne aspekty procesu kształcenia - 5 godz.
- Organizacja procesu kształcenia - nauczania - 7 godz.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...