Obsługa komputera w środowisku Windows

CEL KURSU

Kurs ma celu przygotowanie słuchaczy do zdobycia umiejętności obsługi komputera w zakresie podstawowym i wykorzystania go w pracy zawodowej w zakresie:

- sprawnego posługiwania się podstawowymi elementami – klawiaturą, myszką oraz urządzeniami pereferyjnymi,

- sprawnego posługiwania się funkcjami systemu operacyjnego w zakresie zarządzania zasobami komputera i uruchamiania programów,

- prawidłowego doboru aplikacji do wykonywania zadania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Od uczestników kursu nie jest wymagana żadna wiedza początkowa w zakresie posługiwania się komputerem. Wskazane by było aby kandydaci na szkolenie charakteryzowali się umiejętnością logicznego, abstrakcyjnego myślenia, technicznymi zdolnościami manualnymi przydatnymi w zakresie posługiwania się sprzętem stanowiącym wyposażenie komputera.

CZAS TRWANIA KURSU

50 godz, 2-3 tygodnie, 3-4 x w tygodniu w godzinach 15:00-20:00

- Wiadomości wstępne - 2 godziny

- System operacyjny MICROSOFT WINDOWS - 6 godzin

- Edytor tekstów MICROSOFT WORD - 18 godzin

- Arkusz kalkulacyjny MICROSOFT EXCEL - 18 godzin

- Elementy sieci INTERNET - 6 godzin

Liczba godzin na kursie nie jest obligatoryjna i może być dostosowana do różnego poziomu wiedzy i umiejętności danej grupy słuchaczy.

DODATOWE INFORMACJE

Szkolenie objęte Programem "SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE".

Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY lub KARTY SENIORA oferujemy 10 % rabatu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...