Obsługa programu MS Excel

CEL KURSU

poznanie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w zakresie przeliczeń przy zmianie parametrów

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

CZAS TRWANIA KURSU

18 godzin

- wprowadzenie i edycja danych

- formatowanie danych

- sposoby adresowania komórek

- budowanie formuł

- przegląd wybranych funkcji arkusza

- tworzenie serii danych

- sortowanie danych

- tworzenie wykresów

- drukowanie

- samodzielne przygotowanie kalkulacji 

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko komputerowe,

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...