Obsługa programu MS Word

CEL KURSU

opanowanie edytora tekstu Word w zakresie pisania i obróbki tekstu 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

CZAS TRWANIA KURSU

18 godzin

- ustawianie parametrów strony 

- sprawdzanie pisowni, tezaurus 

- wprowadzanie zmian w tekscie

- formatowanie tekstu

- wstawianie grafiki, pol tekstowych i pól danych

- WordArt

- wstawienie i formatowanie tabeli

- nagłówek i stopka

- drukowanie

- przygotowanie samodzielne dokumentu tekstowego

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko komputerowe,

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...