Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point

CEL KURSU

nabycie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnych

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera (MS Word)

CZAS TRWANIA KURSU

18 godzin

- wiadomości wstępne - 2 godz.

- praca z programem MS Power Point - 4 godz.

- praca ze slajdami - 4 godz.

- tabele i wykresy - 3 godz.

- diagramy - 2 godz.

- grafika i multimedia - 3 godz.

INFORMACJE DODATKOWE

- zapewniamy każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko komputerowe,

- absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Aktualny harmonogram i katalog szkoleń - Zapraszamy!

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...