Elektryk

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do

wykonywania zawodu elektryk.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończona szkoła podstawowa/gimnazjalna

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

CZAS TRWANIA KURSU

 Kurs obejmuje 170 godzin, w tym :

- zajęcia teoretyczne - 50 godzin

- zajęcia praktyczne  - 120 godzin


PLAN NAUCZANIA

- BHP i ochrona środowiska

- Dokumentacja techniczna

- Instalacje elektryczne

- Urządzenia i maszyny elektryczne

- Linie kablowe i napowietrzne oraz rozdzielnie i przyłącza

- Instalacje teletechniczne i odgromowe

- Powtórzenie materiału, przygotowanie do egzaminu

- Zajęcia praktyczne

MIEJSCE REALIZACJI KURSU

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie WZDZ, który zapewnia specjalistyczną salę wykładową wyposażoną w pomoce dydaktyczne, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym, warsztat elektryczny, mechaniczny i poligon budowlany.

Zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe.

INFORMACJE DODATKOWE

Po ukończeniu kursu absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu przed Komisją Izby Rzemieślniczej w celu zdobycia tytułu czeladnika w zawodzie elektryk.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...