Cieśla

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu na poziomie podstawowym.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu (praca na wysokości )

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs obejmuje 170 godzin, w tym:

- zajęcia teoretyczne - 50 godzin

- zajęcia praktyczne - 120 godzin

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia praktyczne odbywają się na poligonie budowlanym.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...