Kurs Języka angielskigo/niemieckiego dla pracowników różnych branż (budownictwo, transport, opieka zdrowotna, itp.)

Kursy skierowane są do osób, od których wymaga się znajomości terminologii specjalistycznej w pracy zawodowej. Program kursu obejmuje podstawy komunikacji ogólnej oraz daje możliwość opanowania słownictwa zawodowego na poziomie podstawowym.

CEL KSZTAŁCENIA

kurs ma na celu doskonalenie komunikacji językowej osób pracujących w różnych zawodach 

Moduł podstawowy 60 godzin (dla wszystkich chętnych)

- komunikacja ogólna - 20 godzin

- terminologia specjalistyczna - 40 godzin

Moduł doskonalący 40 godzin (dla osób posiadających podstawową umiejętność komunikacji w języku angielskim/niemieckim)

- terminologia specjalistyczna - 40 godzin

CZAS TRWANIA

2-3 x w tygodniu, 2-3 godziny lekcyjne

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...