Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelarstwa, turystyki i gastronomii

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego i opanowały podstawowy zasób słów potrzebny do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.

Program kursu obejmuje tematykę zawodową związaną z pracą w turystyce, hotelarstwie, gastronomii i zagadnienia gramatyczne, których opanowanie jest warunkiem swobodnego porozumiewania się w sprawach zawodowych.

CEL KSZTAŁCENIA

kurs ma na celu osiągnięcie komunikacji językowej osób pracujących w zawodach związanych z obsługą turystyczną

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

- moduł I - hotel - 28 godzin

- moduł II - gastronomia - 24 godziny

- moduł III - turystyka - 24 godziny

- moduł IV - korespondencja - 8 godzin

- sprawdziany kontrolne - 6 godzin

CZAS TRWANIA

ogólem 90 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...