Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla rzemieślników, mistrzów, właścicieli zakładów pracy, firm, warsztatów i innych osób szkolących uczniów w różnych zawodach takich jak: fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik fotograf itp.

Kurs trwa 80 godzin i kończy się egzaminem. Ukończenie kursu daje uprawnienia do szkolenia uczniów. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie zgodnie z &6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r (Dz.U.Nr31 poz.216) z roku 2006.

Program kursu obejmuje:

- podstawy pedagogiki

- podstawy psychologii podstawy metodyki kształcenia praktycznego

- praktyka metodyczna

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty przed południem.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ
70-965 Szczecin, Plac Jana Kilińskiego 3
tel. +48 91 45 01 701
e-mail: szkolenie@wzdz.pl

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...