Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs obejmuje 150 godzin zajęć, przy czym na podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu przeznacza się 60 godzin, a na metodykę nauczania 90 godzin.

Kurs daje przygotowanie pedagogiczne do praktycznego nauczania zawodu w szkołach zawodowych, warsztatach, ośrodkach szkolenia zawodowego. Kurs przygotowuje nauczyciel do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w swojej specjalności.

Omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

- proces praktycznego kształcenia zawodowego,

- zasady i metody nauczania praktycznej nauki zawodu,

- środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela,

- kontrolowanie i ocenianie uczniów,

- przygotowanie się nauczyciela do zajęć,

- typy i struktura zajęć p.n.z.

Zajęcia prowadzone są w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty przed południem.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ
70-965 Szczecin, Plac Jana Kilińskiego 3
tel. +48 91 45 01 701
e-mail: szkolenie@wzdz.pl

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...