Kurs pedagogiczny dla wykładowców kursów

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć i jest przeznaczony dla wykładowców prowadzących kursy dla dorosłych takie jak bhp, przy pomocy przedmedycznej, kursy z zakresu prawa pracy i inne.

Do prowadzenia wszelkich kursów wymagane są uprawnienia pedagogiczne. Takie uprawnienia uzyskuje absolwent tego kursu.

Kurs prowadzony jest w oparciu o zmodyfikowany i skrócony program dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Program kursu poza zagadnieniami z zakresu pedagogiki i psychologii obejmuje także metodykę prowadzenia zajęć m.in.:

- planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej (plan pracy wykładowcy kursu),

- organizacja pracy wykładowcy,

- zasady nauczania w kształceniu kursowym – typologia,

- metody prowadzenia zajęć na kursie,

- zasady procesu uczenia się dorosłych,

- podstawowe umiejętności prowadzenia zajęć,

- rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty do południa.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ
70-965 Szczecin, Plac Jana Kilińskiego 3
tel. +48 91 45 01 701
e-mail: szkolenie@wzdz.pl

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...