Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji el-en do 1KV, gr.1

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień z zakresu eksploatacji/dozoru urządzeń, instalacji, sieci el-en w tym wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Egzamin przeprowadza Komisja Paliwowo-Energetyczna powołana przy WZDZ przez Prezesa URE.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat

- ukończona szkoła zawodowa w kierunku elektryk, elektromonter, elektromechanik, elektronik lub pokrewna; wykształcenie podstawowe z praktyką zawodową

CZAS TRWANIA KURSU

100 godzin I + II moduł (do 8 tygodni)

- Moduł I - "Eksploatacja i dozór " - 60 godzin

- Moduł II - "Prace kontrolno pomiarowe" - 40 godzin

Zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu w godzinach 16:00-19:30

UWAGA

słuchacze mają możliwość wyboru modułu szkolenia.

Dla osób odnawiających uprawnienia proponujemy skrócone formy przygotowania do egzaminu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...