Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym

CEL KURSU

teoretyczne i praktyczne przyuczenie do osób do wykonywania prac związanych z napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG).

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- ukończone 18 lat (wskazana jest jednak rekrutacja na szkolenie osób powyżej 21),

- ukończenie szkoły podstawowej,

- świadectwo zdrowia,

- ma co najmniej miesięczną praktykę przy napełnianiu zbiorników LPG lub innych zbiorników transportowych (przenośnych).

CZAS TRWANIA KURSU

4 dni + egzamin w terminie wyznaczonym przez komisję TDT

UWAGA

szkolenie organizujemy wyącznie na zlecenie pracodawcy dla grupy pracowników ,jako szkolenie zamknięte

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...