Spotkanie organizacyjne - kursy spawania: MAG 135, TIG 141, 111

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kursie

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą:

- MAG 135

- TIG 141

- 111 - elektrodą otuloną

 Spotkanie organizacyjne:

19.04.2017 r., godz. 16:00

siedziba WZDZ w Szczecinie, Pl. J.Kilińskiego 3


- Planowany czas trwania kursu: 25.04.2017 - 09.06. 2017 r.

- Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 16:00 do 21:00

- Warunki udziału w kursie: uk. 18 lat, zaświadczenie lek. med. pracy o braku przeciwwskazań do udziału w kursie, uk. szkoła min. podstawowa

- Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed Komisją IS Gliwice, PRS, TUV, UDT.

- Absolwent otrzymuje: zaswiadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat Spawacza, Książkę Spawacza

- Dysponujemy własną bazą szkoleniową.

- Koszt: 2 550 zł - 2 750,00 zł/os. + egzamin przed wybranym Towarzystwem Klasyfikacyjnym


Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

Pl. J.Kilińskiego 3, pok. 151

tel. 91 4501-701

e-mail: szkolenie@wzdz.pl