Zapytanie ofertowe na instruktora kursów spawania

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie instruktora zajęć praktycznych szkolenia: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi metodą MAG 135” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego RPZP.08.06.00-32-K034/17” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instruktora zajęć praktycznych szkolenia: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” dla 8 -iu grup 10-cio osobowych oraz instruktora zajęć praktycznych szkolenia: „Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135” dla 1 grupy 10-cio osobowej na terenie warsztatów spawalniczych ośrodków Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i Trzebiatowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu Baza konkurencyjności.

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono także na stronie http://www.wzdz.pl w części Projekty unijne/ projekty aktualne.

Oferty można składać do 20.11.2017 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT