UWAGA - PROMOCJA !!!

PIERWSZE 4 OSOBY OTRZYMUJĄ RABAT

Czamy do piątku 14.09.br do godz. 10:00.

Planowane spotkanie kursu 18.09.18 r. 
Zajęcia popołudniami od 16:00.
Zajęcia realizowane w WZDZ, Pl. J.Kilińskiego 3
Kurs kończy się egzaminem UDT.

Informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego WZDZ
Pl. J.Kilińskiego 3, pok. 151
tel. 91 4501-701
e-mail: szkolenie@wzdz.pl

ZAPRASZAMY