Uroczyste otwarcie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

W dniu dzisiejszym w siedzibie WZDZ w Szczecinie odbyło się uroczyste otwarcie najnowocześniejszej w Polsce pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w ramach projektu „Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych warsztatu mechanicznego WZDZ w Szczecinie na potrzeby kształcenia na kierunkach: operator obrabiarek CNC, ślusarz, elektromechanik” w ramach RPO WZ 9.8.

Na uroczystości nie zabrakło ważnych gości m.in. przedstawicieli Urzędów, pracodawców i osób związanych z oświatą. Całość relacjonowali redaktorzy Kuriera oraz Głosu Szczecińskiego.

Galeria